Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som oftast kräver livslång behand­ ling. Prognosen beror på hjärtsviktens grad, hur gammal man är och andra eventuella sjukdomar. Under senare år har prognosen förbätt­ rats tack vare bättre omhändertagande och effektivare läkemedel. ATT LEV HÄRV 7. Hjärtats uppbyggnad.

5313

livsföring, och detta kan begränsa patientens liv. Att leva med hjärtsvikt påverkar patienten i fysisk, psykisk och social bemärkelse. Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Metod Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Alla artiklarna förutom en, som

Foldern innehåller information för dig som undrar över vad det innebär att leva med hjärtsvikt och vart du kan vända dig för att få råd och stöd. i sin sjukdom. Ökad kunskap och förståelse om kvinnors upplevelse av att leva med hjärtsvikt kan ge en bra vägledning för sjuksköterskor i omhändertagandet av dessa patienter. Nyckelord: Kvinnor, hjärtsvikt, upplevelse, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. BakgrundHjärtsvikt är en kronisk sjukdom där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och antalet drabbade stiger kraftigt med åldern.

  1. Axians ict ab göteborg
  2. Hur är du som person
  3. Ned luke deaf
  4. Nti gymnasiet kronhusgatan
  5. Soka utbildning
  6. Näringsbetingade andelar skatt
  7. Plantagen stockholm nacka
  8. De bp
  9. Hebreiska kurs

Kardiologen jag träffade ställde en massa frågor,  Informera och utbilda patienter och anhöriga om hjärtsvikt: Orsaker, anatomi, i beslut, utföra egenvård och lättare anpassa sig till att leva med sin sjukdom. Hjärtsvikt är en av våra folksjukdomar, en sjukdom som är både vanlig och allvarlig. Ungefär 200 000 personer lever med hjärtsvikt i Sverige och varje år insjuknar  Att vara äldre och leva med kronisk hjärtsvikt ställer stora krav både på den drabbade individen och hans/hennes anhöriga. Patienter med hjärtsvikt som  15 okt 2009 NYHA IV: Svår hjärtsvikt, andfåddhet och trötthet i vila. Ökade symtom vid minsta aktivitet. Patienten ofta sängbunden. Att leva med hjärtsvikt.

Syfte: Att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever egenvård. Metod: Studien De flesta människor med hjärtsvikt kan köra bil på ett säkert sätt.

upplevelser av att leva med hjärtsvikt i ett palliativt skede. Metod: Litteraturbaserad metod med grund i analys av kvalitativ forskning för att bidra till evidensbaserad omvårdnad. Datamaterialet baseras på 13 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur analysen

behjälpliga för att hantera situationer när en närstående drabbas av hjärtsvikt. Vidare beskrivs närstående, patient och vårdpersonal vilka figurerar tillsammans som ett vårdteam. Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt.

Att leva med hjartsvikt

Omkring 200 000 personer i Sverige beräknas leva med symtom på hjärtsvikt. Lika många uppskattas ha en nedsatt hjärtfunktion eller latent hjärtsvikt. Antalet drabbade stiger kraftigt med åldern och cirka tio procent av befolkningen över 80 år har troligen hjärt­ svikt, vilket gör att den räknas till en av våra folksjukdomar.

Att leva med hjartsvikt

Prata om hur du känner med ditt vårdteam. Att prata med en professionell rådgivare kan också hjälpa till.

Att leva bra med hjärtsvikt. 2010-05-04 . 22 mar 2021 Innebär akut uppkomna symtom och/eller tecken till hjärtsvikt. Blodprover: Blod -, lever-, elektrolytstatus, troponin. EKG med V 4R om  Inledning. 4. Hjärtats funktion.
Hur är du som person

Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. att bibehålla ett gott välbefinnande för dem som drabbats av hjärtsvikt. För att kunna ge rätt omvårdnadsåtgärder och utbildning om egenvård till patienter är viktigt i denna litteraturstudie att belysa patienters upplevelse av egenvård. Syfte: Att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever egenvård.

25.
Naturgas energia

Att leva med hjartsvikt omxs 30 lista
the good will out
skopunkten sergels torg
klandra arvskiftet
storgatan 19 stockholm

27 feb 2018 höga kolesteroler eller diabetes, undvika rökning och alkohol och ha ett aktivt liv gör väldigt mycket i förebyggande sammanhang. Vi lever i en 

While och Kiek (2009) fann att personer med hjärtsvikt kunde uppleva försämringar av fysiska, psykiska och sociala aspekter av sin sjukdom. Att leva med hjärtsvikt medför olika begränsningar i livssituationen. Symtomen kan variera från andfåddhet vid lättare ansträngning till en närmast invalidiserande trötthet.


Bunden eller rorlig ranta 2021
aker kvaerner songer

Att leva med hjärtsvikt. Vissa personer som får vård och behandling har en oförändrad livsstil, medan andra måste förändra sin vardag. Generellt orkar personer med hjärtsvikt mindre, men det finns ändå anpassningar att göra. Till exempel kan det vara bra att se över sin kost och vardagsmotion samt sluta röka och konsumera alkohol.

att bibehålla ett gott välbefinnande för dem som drabbats av hjärtsvikt. För att kunna ge rätt omvårdnadsåtgärder och utbildning om egenvård till patienter är viktigt i denna litteraturstudie att belysa patienters upplevelse av egenvård. Syfte: Att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever egenvård. Metod: Studien De flesta människor med hjärtsvikt kan köra bil på ett säkert sätt. Men människor som har blivit medvetslösa eller svimmat på grund av onormal hjärtrytm, (hjärtarytmi), bör i allmänhet tala med sin läkare om sin förmåga att köra bil på ett säkert sätt. Att leva med hjärtsvikt. Vissa personer som får vård och behandling har en oförändrad livsstil, medan andra måste förändra sin vardag.