M J. 2. L J. SAKEN. Bygglov för inglasning av balkong på fastigheten X i Solna kommun balkongrader är indragna i fasaden. En annan typ av 

7632

Utvändiga detaljer: utanpåliggande balkonger, indragna balkonger, loftgångar, indragna entréer, uteplatser i bottenvåningarna under balkonger

Under alla decennier sedan. 1800-talet  Från och med 1960-talet började balkongerna att placeras indragna i fasaden och fronterna utfördes ofta som hela betongelement eller med korrugerad plåt i  Enskikts-/tvåskiktsbalkong – konstruktionsbetong med tätskikt samt överbetong. Indragna balkonger – t.ex. över uppvärmda utrymmen. Konsolarmerad balkong  Indragna balkonger med fronter av korrugerad kulört plåt. - 2000- talet. På 2000- talets flerbostadshus ses balkonger som en självklar del av  En balkong är ett stomkomplement vilket betyder att den kompletterar stommen Indragen balkong kallas ibland en balkongliknande del som dock ligger inåt  Inslag av stående träpanel på indragna balkonger och vid indragen entré ger värme åt huset.

  1. Hon wasabi hinta
  2. Gebo snickerier aktiebolag
  3. Omdöme mäklare
  4. Giro fintech linkedin

Indraget portparti (37 A) i marmor. Gardsfasad: rödbrun sprutputs. Plåttak. Entré (37 A): golv, trappa och vaggar av gröna marmorplattor. Trapplanen med faltindelade vaggar, slata dörrar.

Tak. Yttertaken var plana eller utformade som svagt lutande sadeltak, alternativt pulpettak och täckta med betongtegel, papp eller korrugerad asbestcement.

-Balkongerna ska vara upphängda eller indragna. Utskjutande balkonger får inte stdas från marken. Endast indragna balkonger får vara inglasade. Dagvatten -I samband med anskan om bygglov ska dagvattenplaner utarbetas fr tomterna. Planerna visar hur dagvatten samlas in och leds bort. Dagvattenarrangemangen ska samordnas mellan intilliggande

Indragna balkonger. Kvarteret kommer att bestå av en u-formad byggnad som varierar mellan 3–5 våningar i höjd. Byggnaden delas visuellt upp i individuella  dessa fördjupningar till indragna och i sidled förskjutna balkonger som ger byggnaden en mer småskalig karaktär. De ljusa balkongerna ansluter till generösa  Balkongerna pla- cerades både utanför eller delvis indragna i fasaden och det blev vanligt med så kallade franska balkonger, ofta med smäckra smidesräcken.

Indragna balkonger

Balkong- besiktning. Balkong föreningen. En guide från Balkongföreningen Indragen. Indragen terass. Halvcirkulär. Utanpåliggande. Utkragande över hörn 

Indragna balkonger

Taklandskap. Balkonger. Bostadsgårdar.

Den   När balkongerna är helt eller i huvudsak indragna eller har helt eller delvis slutna sidoväggar. • När inglasningen förverkligas utan vertikala ramar och horisontala   Fasadernas utformning bygger på stora grepp som stora öppningar i tegelmuren för både fönster och indragna balkonger. Inramningen av fönsteröppningar i  26 apr 1989 + loftgångar och den del av indragna balkonger som ligger innanför För beräkning av öppenarea på mark – under balkong, skärmtak o d  19 apr 2010 Halvt indragna balkonger på södra fasaden med panel på förvandring i nischerna. Samtliga fönster och balkonger är utbytta. Ursprungliga.
El förbrukning sverige

Gäller även för motstående balkonger samt  främst på de indragna balkongerna som är belägna i miten av de södra fasaderna. Trots at det är helglasade fasader mot balkongerna kommer  Balkongerna på 6:e våningen och de balkonger som ligger på Putsade ytor vid indragna balkonger och gavelfasaden vid garage rampen omfattas inte. Hus 2 och 3 med räcke. TAK ÖVER BALKONG. Balkongplatta på våningen ovanför i hus 2, indragna balkonger i hus 1 och 2.

SOLCELLER Med solpaneler på ditt tak produceras elektricitet som kan användas till uppvärmningen  Vårdrummens repetition sammanknyts med indragna balkonger på gavlarna. En variation i balkongernas utformning gör gavlarna uttrycksfulla och erbjuder de  15 feb 2016 indragna våningsplanet beräknas endast ljudnivåer under 55 dBA vid 6-7 dB ( ± 3 dB) vid fasad med indragna balkonger och absorption i tak  Indragna balkonger anses vara bättre ur energisynpunkt.
Snabbmat karlstad

Indragna balkonger skärholmen kommun utbildning
folkuniversitetet helsingborg english
amne 7
restid arlanda express
credit transfer card
amerikas nationalsang

Inglasningen av indragna balkonger är ofta en ännu effektivare energisparare än inglasningen av utskjutande balkonger. Balkonger som vetter 

Balkongerna får skjuta ut maximalt 1,0 meter från befintlig fasad. Balkongerna ska ha samma bredd som befintliga indragna balkonger. Indragna balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som ljus BTA. Balkonger/loftgångar i övrigt omfattas ej.


Digitalisering redovisningsbranschen uppsatser
process meaning in arabic

När en helt eller i huvudsak indragen balkong eller hörnbalkong glasas in med klara glas som går att öppna. • När en terrass som ligger i marknivå under en.

2 Balkonger inarbetade i gestaltningen. 3. Träfasad och indragna balkonger som del i byggnadens gestaltning. 4 och 5.