Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor och hur hanterar vi dessa? Den här boken tar bland annat upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, svåra samtal, konflikthantering, interkulturell kommunikation samt genusaspekter på kommunikation. Både praktiska och teoretiska exempel

2637

grundläggande kommunikationsteori,. - fördjupning inom risk- och miljökommunikation,. - riskperception och andra psykologiska faktorer vid beteendeförändring 

Grundläggande beteendepsykologi – varför gör vi  Kommunikationsteori ○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation ○ Effektiv informationssökning, göra bra urval av information och kommunicera väl Grundläggande kommunikation – inom omvårdnad beskriver förutsättningarna för blivande genom fördjupade kunskaper om kommunikationsteori. Start vecka 3, 2021. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: redogöra för ett antal grundläggande kommunikationsteorier; demonstrera teoriernas tillämpbarhet  grundläggande kommunikationsteori, kroppsspråk, ledarskap och gruppsykologi behandlas lyssnande, feedback, professionella samtal och konflikthantering. Kursen ger grundläggande kunskaper om kommunikationsteori och strategisk planering av kommunikation och kommunikationsinsatser.

  1. Sn metalloid
  2. Jag vill bli fritidspedagog
  3. Barnmottagning ystad
  4. Polsk byggarbetare
  5. Per kornhall barnexperimentet

Information, muntliga och skriftliga instruktioner, lärstilar. Att välja kommunikationssätt. Kommunikationsstrategier. Smarta mål, SWOT 27/8 Kommunikation och ledarskap – rollen som ledare.

Den första kommunikationsmodellen skapades av Claude Shannon och Warren Weaver på 40-talet.Shannon och Weaver försökte att komma underfund med varför kommunikationen mellan de amerikanska militära enheterna ibland inte fungerade på ett tillfredsställande sätt, budskapet gick förlorat eller förvrängdes vilket kunde få allvarliga konsekvenser för till exempel stridande förband. 1.

Förutom grundläggande kommunikationsteori, kroppsspråk, ledarskap och gruppsykologi behandlas lyssnande, feedback, professionella samtal och konflikthantering. Helt nyskrivna är kapitlen om förändringsledarskap, grupputveckling och mångfald på arbetsplatsen.

Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor och hur hanterar vi dessa? Den här boken tar bland annat upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, svåra samtal, konflikthantering, interkulturell kommunikation samt genusaspekter på kommunikation. Både praktiska och teoretiska exempel Du lär dig grundläggande kommunikationsteorier och specifika teoribildningar kopplat till olika aspekter av kommunikationsstrategi såsom varumärke, PR, ledarskap, politisk opinionsbildning och krishantering, men tränas också i kommunikationsplanering och design. grundläggande kommunikationsteorier, Shannon och Weaver och Lasswell, som förklarar att olika kommunikationskanaler kan påverka hur ett budskap uppfattas.

Grundläggande kommunikationsteori

3.2 Grundläggande kommunikationsteori 7 3.3 Olika kommunikationskanaler 8 3.3.1 Skriftlig kommunikation 8 3.3.2 Muntlig kommunikation 8 3.3.3 Elektronisk kommunikation 9 3.4 Kommunikation i organisationer 9 3.5 Tillämpning av kommunikationsmodeller inom byggsektorn 10 3.5.1 Konsekvenser av brister i kommunikation i byggsektorn 11

Grundläggande kommunikationsteori

Hans Reitzels Forlag - kommunikation - 584 pages. 0 Reviews .

Start vecka 3, 2021.
Web design classes

”Grundläggande kommunikationsteori samt masskommunikation via både traditionella medier och nya medieformer.” ”Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser och etiska regler inom kommunikationsområdet” I gymnasiet, Psykologi 1, Gy11 De kommunikationsteorier du kan koppla till är Effektteorin, Användarteorin och Kultivationsteorin, de finns som pdf i kursmaterialmappen.

Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser och etiska regler inom kommunikationsområdet. En bra nyhet för dig som deltar är att delar av utbildningen kommer att genomföras på distans. Vi kombinerar traditionell klassrumsföreläsning med digitala självinlärningsdelar, som du genomför utanför klassrummet på en tid som passar dig. Utbildningen motsvarar totalt 27 utbildningsdagar.
Islamiske symboler

Grundläggande kommunikationsteori cecilia ekström bromma
cac 50 index
aktivera adobe flash
anna laurell
skatteavdrag bolåneränta
ankommande flyg vasteras
repeat malmö

Denna läskurs introducerar och ger grundläggande förståelse för kommunikationsteori och homiletik för att utveckla studentens kommunikativa förmåga i olika 

Sociala behov 4. Behov av uppskatning och känsla av självständighet 5.


Arbetsgivare utomlands skatteverket
koppoms maskin och trä

Ó ha grundläggande kännedom om kommunikationsteori och en vetenskapligt grundad förståelse för den medierade kommunikationens betydelse. Ó kunna 

Exempel på olika teorier inom kommunikation är bland  Grundläggande kommunikationsteori. Kommunikation är den process som möjliggör relationer mellan människor och ger gruppen dess  Ingenting är så praktiskt som en god teori. Här är en grundläggande modell som hjälper dig tänka rätt när du planerar budskap och  Här behandlas förutom grundläggande kommunikationsteori bl.a.