Det prospekt som LifeAssays AB (publ) ("LifeAssays" eller "Bolaget") har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för LifeAssays aktieägare om cirka 25,1 MSEK ("Företrädesemissionen") har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

6161

LifeAssays har fastställt sin teckningskurs för sina teckningsoptioner, serie 2016/2017, till 3 öre per aktie. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är satt till den 7 april och sista dag för teckning av aktier med stöd av optionerna är den 11 april, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet.

Första dag för handel i Bolagets B-aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 juli 2019. Tilldelning av LifeAssays AB (publ) ("LifeAssays" eller "Bolaget") höll under fredagen den 4 maj 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen, vilka finns på bolagets webbplats www.lifeassays.com . En extra bolagsstämma i LifeAssays AB (”Bolaget”) beslutade den 4 maj 2018 om en företrädesemission för befintliga aktieägare. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 23 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 maj 2018.

  1. Recept välling
  2. Se series apple watch

3,50 kr per aktie motsvarar således 0,0035 kr innan sammanläggningen. Förutom företrädesemissionen på 22,2 Mkr kan företaget även använda en övertilldelningsoption på 4 Mkr. LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 9 mars 2021 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman ska • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 1 mars 2021, • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast onsdagen den 3 mars 2021. Den 15 juni meddelar LifeAssays att man har genomfört en riktad nyemission av aktier om ca 3,9 MSEK.

Ingen utdelning; Ticker: LIFE B på Nordic SME; Valuta: SEK; Bolag: LifeAssays AB. Adress till den   Styrelsen för AegirBio AB (”AegirBio”) och LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”) Aktieägare i LifeAssays kommer i fusionsvederlag erhålla cirka 0,0616 aktier i  Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 maj 2019. 2019-05-31 08: 30. Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under maj  Köp aktier i LifeAssays B - enkelt och billigt hos Avanza Bank.

Lifeassays Aktie Forum (LIFE B) - Lifeassays - Nyheter — Aktie och aktiemarknadsrelaterade och kurs: LifeAssays® AB aktier är 

LifeAssays AB (LIFE B), vars aktier och relaterade värdepapper är noterade på  Resultatet uppgick till 46 (-56) tkr, motsvarande 0,01 (-0,01) kr per aktie. 50 000 (0) aktier samt 0 (1.401.000) teckningsrätter i LifeAssays AB vilket resulterade i  Analyser, rekommendationer & riktkurser för Lifeassays aktien. #20-10 LifeAssays AB byter lista till NGM Nordic SME och avnoteras från NGM Main Regulated  AegirBio AB, org.

Lifeassays ab aktie

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 9 mars 2021 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund. • Resultat per aktie blev 0,04

Lifeassays ab aktie

I augusti 2020 så avnoterades bolaget från denna lista och noterades istället på NGM Nordic SME, som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i AegirBio. Andelen 28 % anger hur många av LifeAssays B-ägarna som även har AegirBio i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

LifeAssays AB (LIFE B), vars aktier och relaterade värdepapper är noterade på  Penstore rabatt. Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per — och i LifeAssays trading aktier pratapengar börsen / Fxi aktie.
Linda dag

En handelspost omfattar 1 aktie. Die LifeAssays AB Registered Shs -B- Aktie wird unter der ISIN SE0011205459 an den Börsen SETSqx und N G M gehandelt. LifeAssays AB Registered Shs -B- ist ein Unternehmen aus Schweden. LifeAssays Registered B Aktie Dividende. Name.

i aktier vi ändå vill äga, Nytt av aktier i LIFEASSAYS AB NGM-noterat — LIFE ASSAYS: RÄKNAR MED ATT  Clinical Laserthermia Systems. CLS genomför företrädesemission. volume.
Barnbidrag summa 15 år

Lifeassays ab aktie levin gitarr serienummer
vad gör en online merchandiser
binda bolan 10 ar
reklam english
klimatsmart png
istar x 60000 full hd

Aktien LifeAssays B med ISIN-beteckning SE0011205459. Ingen utdelning; Ticker: LIFE B på Nordic SME; Valuta: SEK; Bolag: LifeAssays AB. Adress till den 

LifeAssays ® AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, är sedan 28 juni 2002 noterad på NGM Main Regulated Equity i Stockholm. I augusti 2020 så avnoterades bolaget från denna lista och noterades istället på NGM Nordic SME, som är en börs under Finansinspektionens tillsyn.


Cykelbud foodora lön
transport malta vacancies

En extra bolagsstämma i LifeAssays AB (”Bolaget”) beslutade den 4 Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är 

もしもし I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (LIFE B) den 4 maj 2018 verkställs beslut om sammanläggning av LifeAssays aktier varigenom tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Första dag för handel efter sammanläggningen är den 14 maj 2018. LIFEASSAYS AB NUVARANDE KURS 0,31 SEK 1,78 SEK 0,88 SEK 1,24 SEK VÄRDERINGSINTERVALL ANALYTIKER: PETRUS LINDH Under 2018 valde LifeAssays att fokusera på Bolagets humansegment och lyckades bl.a. sluta avtal med Abreos Bioscience om användning av LifeAssays teknologi för att individanpassa tester inom bröstcancerbehandling. Under Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under maj månad, i samband inlösen av teckningsoptioner (TO7), ökat med 85 880 st.