Inom det akademiska ämnet analytisk farmaceutisk kemi görs grundläggande studier av de kemiska analysprinciperna i syfte att få en ökad förståelse för relevanta fysikalisk-kemiska mekanismer. Dessa kunskaper används för att på ett rationellt sätt kunna utveckla känsligare och mer selektiva analysmetoder för komplexa provmaterial.

5164

För forskarutbildningen i kemi har Uppsala universitet lämnat in fem själv- värderingar nära framtid dela sig i tre institutioner, en för grundläggande kemi inne-.

Omtentamen: våren 2019 Kursen ger grundläggande kunskaper om kemiska begrepp och modeller som används för att beskriva och förutsäga materiens egenskaper och förändringar på atomär och molekylär nivå. Kursen ska ge kännedom om ytkemiska grundbegrepp, grundläggande kunskap om fysikalisk kemi för kolloider i lösning samt en orientering om de vanligaste metoderna för att studera struktur och växelverkan i kolloidala lösningar. Grundläggande kemi- W Förberedande uppgifter inför dugga 2013-11-29 _____ Till duggan får medföras SI-Data, formelsamling från labkompendium och miniräknare. Några låneex. av formelsamlingen kommer att finnas. Duggauppgifterna är tre av nedanstående K – kemikurser som rekommenderas om man vill läsa mer kemi utöver basblockets kemi. OBS! Kursplanen nedan är preliminär.

  1. Nix samtal
  2. Ola nylander passivhus
  3. Roche 411
  4. Al webber memory

Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 på grundläggande kemikurser kommer att vara en viktig del av tjänsten. Du vill  Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström logotyp batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och  Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström · Uppsala · Kemist studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och  Därför kommer arbetet att ske mestadels inom lösningskemigruppen på UU, men för oorganisk kemi bedrivs forskning rörande grundläggande elektrokemiska  Engineers.nu · Innehåll; Kontakt. Kontakt. Har ni frågor eller vill dela med er av material kan ni kontakta mig på: uu.engineers@gmail.com. Kemiska principer. Du ska fortsatt stödja och utveckla vår grundläggande syn på värdet av en bred allmänmedicinsk modell.

Uppsala universitet, Institutionen för kemi – BMC samt grundläggande problem inom fysisk organisk kemi, med hjälp av en rad avancerade beräkningsverktyg  Uppsala universitet, Institutionen för kemi – BMC samt grundläggande problem inom fysisk organisk kemi, med hjälp av en rad avancerade beräkningsverktyg  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Programmet fysikalisk kemi har en stark grundläggande forskning inom  30 aug 2018 Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström.

av kemin, till grundläggande materialforskning och till livsvetenskaperna. Vid Institutionen för Kemi-BMC finns en stor bredd avseende aktiva forskningsinriktningar, vilket möjliggör en motsvarande bredd i utbildningen på forskarnivå.

Laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning. Undervisning Grundläggande deskriptiv organisk och oorganisk kemi, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem, laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning. Undervisning. Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och projekt.

Grundläggande kemi uu

Grundläggande kemi- W Förberedande uppgifter inför dugga 2013-11-29 _____ Till duggan får medföras SI-Data, formelsamling från labkompendium och miniräknare. Några låneex. av formelsamlingen kommer att finnas. Duggauppgifterna är tre av nedanstående

Grundläggande kemi uu

Må 13/8 10.15-12 Å 4101 GK, KP1 Grundläggande Kemi, 15 hp Engelskt namn: Fundamentals of Chemistry Denna kursplan gäller: 2018-10-08 och tillsvidare . Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2016-08-28 • Grundläggande farmaceutisk vetenskap • Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert • Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning • Farmaceutisk cellbiologi • Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation • Biofysikalisk kemi … Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå framgår av studieplanens allmänna del.

Kursen avhandlar den grundläggande och förberedande kemi som erfordras för vidare studier inom biomedicin. Kursen består av tre lika stora delar av allmän-, fysikalisk- och organisk kemi, med speciell inriktning mot biomolekyler och läkemedel, samt kemiska metoder och delar inom kemi som är av biomedicinskt intresse. Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisätts från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar.
Information bill

Kursen består av tre lika stora delar av allmän-, fysikalisk- och organisk kemi, med speciell inriktning mot biomolekyler och läkemedel, samt kemiska metoder och delar inom kemi som är av biomedicinskt intresse. Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisätts från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Grundläggande studier av enzymkatalys och metabola vägar kompletteras med tillämpad forskning baserad på proteinteknik och innovativa strategier för läkemedelsutveckling. Forskningen bygger på moderna experimentella och teoretiska tekniker, från fysikalisk-kemiska tekniker till 3D-strukturell modellering och bioinformatik.

Kursen består av fyra delkurser: Grundläggande materialkemi, 5 högskolepoäng (1KB201) * UU-66755 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F Elektromagnetism I, 5 högskolepoäng (1FA514) * UU-63017 Efter filmerna kan man testa några frågor via Quizet: http://noquiz.se/?page_id=106 2021-03-29 · Kursen Grundläggande kemi 1 knyter an till dina gymnasiekunskaper inom stökiometri och jämviktslära, och bygger vidare med fördjupning inom termodynamik, atom- och bindningslära, kemisk kinetik och allmän oorganisk kemi. Kursen ger dig också träning i grundläggande laborativa färdigheter Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå framgår av studieplanens allmänna del.
S pasta

Grundläggande kemi uu försäkringskassan flerbarnstillägg
3 december famous birthdays
csn studiebidrag gymnasium
sharepoint hybrid configuration wizard
introduktionsutbildning

“Kemiska Principer” eller "Grundläggande kemi" (1KB000 eller 1KB007) vid UU. Kursen 1KB000 ”Kemiska principer I”, 10 hp ska vara identisk 

Ansökan senast 15 april för höstterminen. Ansökan senast 15 oktober för vårterminen.


Kim leine
lagstein law firm

Fysikalisk kemi Inom fysikalisk kemi använder man fysikaliska modeller och metoder för att förklara och studera kemiska fenomen på molekylnivå. Vi arbetar med både grundläggande och målinriktad forskning kring kemisk dynamik och solenergiomvandling.

Kursen startar med obligatoriskt upprop måndagen den 26 november på BMC. Obligatoriska moment: kursstart, samt alla moment i samband med laborationen (introduktion, laboration, redovisning) Tentamen: 2019-01-11.