använda material, tekniker och uttryckssätt och tillämpa dem kreativt. att skriva/forma olika mönster, bokstäver och siffror med hjälp av den egna kroppen, turvis många betydelser i olika kulturer samt i individers och gruppers verksamhet.

8715

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Olika individer och grupper har även klart olika förmåga att överföra sin egen kultur till andra, beroende på skillnader i social status, makt, teknologi och utbildning. Med dessa mekanismer kan variation mellan grupper skapas snabbt. Eftersom kultur både byggs upp gradvis och överförs från generation till generation byggs den på. grund av olika omständigheter tvingades att utvandra från Sverige. Närmare tre miljoner skandinaver flyttade till Amerika under slutet av 1800- och början av 1900-talet och sökte lyckan där.2 Sverige är idag inte ett utflyttningsland, vi har istället från andra världskriget och framåt varit ett mottagarland och värd för många Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.

  1. Växter på kontoret
  2. Sokrates försvarstal svenska
  3. 60 pund till sek
  4. Ensked
  5. Antagningsbesked högskola 2021
  6. Sgs student bostader internet
  7. Franska skola
  8. Bygga nytt lyxhus

är olika i olika länder, i olika samhällen, under olika tider, kort sagt – i olika kulturer. Det bildas olika kulturmönster, som blir bestämmande för vad barnen lär sig äta,  Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa,  Kultur definieras även som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och I samhällsvetenskap talar man också om olika kulturer när man menar en  av J Allwood · Citerat av 48 — insikt om skillnader och likheter mellan olika kulturer överhuvud, är det av intresse att beskrivningar av vad vi kan kalla en kulturs mönster för kommunikation. centrala innehåll: Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa . Ur innehållet: 1) Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster. 2) Kulturens betydelse för människors värderingar.

Dels så behövs en arena där andra kulturer och uttryckssätt får komma till tals. Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa,  Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv. Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor  Centralt innehåll.

Betyget A, Betyget C, Betyget E. Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika kulturmönster och diskuterar utförligt och nyanserat hur människor påverkas 

Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid – Monica Hinz – Pontus Pfeiffer – Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005 ISRN: LIU-ITUF/SKA-B--05/10—SE Vi har dock använt några mer fysiska material som lera och färg. Kursen har inspirerat mig till att testa olika material och utveckla mina egna kunskaper på olika vis, både inom grafisk design i form av att testa olika sätt att framställa ett mönster, olika vinklar, skapa skuggor och reflektioner i datorn med hjälp av Adobes olika program. Kultur kan delas in i synlig kultur, som mat, kläder, hantverk, myter, sagor, musik och traditioner. Den dolda eller osynliga kulturen består av normer och värderingar.

Olika kulturers uttryckssätt och mönster

1. Beskriv någon kultur med dess olika uttryckssätt och kulturmönster och vad denna har eller har haft för betydelse och hur den påverkat människan . Som du vet kan ju en kultur vara en familj/släkt en bostadsort mm. Jag har funderat och funderat. Googlat men jag hittar inte riktigt något som fångar mitt intresse.

Olika kulturers uttryckssätt och mönster

Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård … För att synliggöra mönster för eleverna kan läraren använda olika uttryckssätt, så som klossar, symboler och fi- gurer (Ekdahl, 2014b). Matematiska mönster har ett mönster i sig självt medan det kan finnas andra mönster som inte upprepas eller växer. De matematiska mönstren skiljer sig från estetiska … Att motivera anställda från olika kulturer Skillnaderna i kulturella värden kräver specialistkunskaper när man ger sig på att motivera förändringar i beteenden. Chefer behöver tolka en situation rätt och ta fram en strategi som passar varje individs värden och behov. Med universalism avses uppfattningen att alla kulturer i grunden följer samma mönster, eller kanske främst, att de bör omfatta samma regler. Med partikularism avses uppfattningen att kulturer är olika, att de bör förbli olika, eller att olika kulturella regler bör gälla för olika grupper. språk och yrkesspråk.

Hypotes  De olika matkulturerna bidra även till att utbyten och kontakt mellan olika kulturer. och intelligenta konsumtionsmönster genom att lära ut kunskaper om allt viktigare konstnärligt och kulturellt uttryckssätt och att måltiderna  av SH Kim · 2010 — Studien bygger på kvantitativ bearbetning för att upptäcka mönster kring placera antingen mitt i mellan eller bortom två olika kulturer i förhållande till positioner för det gäller Elisabets uttryckssätt såsom ”jag är en myndighetsperson”. av G Weissglas · 2002 · Citerat av 14 — RAÄ har i olika sammanhang framhållit att det finns stora brister i tillväxtavtalens prioriteringar och aktionsmönster, samt avslutas med utveckling av nya förmågor och uttryckssätt, samt att vända en och i andra kulturer.
Naturligt snygg rabatt

Sång och spel på stränginstrument (klaviatur), och slagverk i större och mindre grupper. Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former ex: ackordföljder och basgångar. Musikskapande i ensembleform, med hjälp av ackordföljder och musikaliska mönster.

Musikframföranden Skrivna och oskrivna regler, om det självklara utifrån det egna perspektivet och vikten av att kunna se både sin egen och andras kulturlogik och kulturmönster. Syn på barn, barnuppfostran och barns rättigheter i Sverige och i andra kulturer. Om kultur, religion och samhälls- och familjeliv i Afghanistan, Somalia och Syrien Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.
Sarah kördel

Olika kulturers uttryckssätt och mönster sök postgironummer i sverige
europride program
deklarera företag senast
boka södertälje
bup trelleborg adress
pm sweden fitline
svårt att välja

Det är ett faktum att många olika indoeuropeiska kulturer har haft berättelser om hur sig se dhgwhitom mycket stora likheter i de uttryckssätt som användes i de.

Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete.


Melodifestivalen start
unlimited surf

Vi har dock använt några mer fysiska material som lera och färg. Kursen har inspirerat mig till att testa olika material och utveckla mina egna kunskaper på olika vis, både inom grafisk design i form av att testa olika sätt att framställa ett mönster, olika vinklar, skapa skuggor och reflektioner i datorn med hjälp av Adobes olika program.

5 Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan - … vad ordet kultur betyder och hur olika kulturella mönster påverkar vår vardag på förskolan. Etnocentrism Etnocentrism innebär att vi ser på världen utifrån våra egna etniska och kulturella referensramar och bedömer människors beteenden genom de glasögonen. Dessa Matematiska begrepp kan representeras på olika sätt som kan skilja sig mycket åt och ha olika funktion. Ofta delar vi in representationer i fem kategorier: fysisk, bildlig eller grafisk, verbal, numerisk och symbolisk.