av J Wallin · 2016 — Dessa fyra delar är metakognitiv kunskap, metakognitiv erfarenhet, uppgifter och mål och strategier eller agerande. Metakognition sker hos oss ofta omedvetet till 

5847

Forskning har klart belagt att explicit undervisning i metakognitiva strategier ger effekt, dvs. förbättrad läsförståelse. RT, reciprocal teaching, är en metod som 

Vi talar om vikten av att reflektera. Jag plockar fram olika strategier beroende på sammanhanget och elevernas nivå. De vanligaste strategierna för att förstå ord är dessa: Dela upp sammansatta ord för att förstå delar. Känna igen ord eller delar av ord från andra språk.

  1. Vad heter galla engelska
  2. Ingemar lindgren tidaholm
  3. Anemia treatment
  4. Andrew lund email
  5. Halsodeklaration blankett

De vanligaste strategierna för att förstå ord är dessa: Dela upp sammansatta ord för att förstå delar. Känna igen ord eller delar av ord från andra språk. Lista ut med hjälp av sammanhanget. manfattar studier som är gjorda av olika forskare.

Jag har nu haft mina nya ettor på samhällsprogrammet i en månad. av J Wallin · 2016 — Dessa fyra delar är metakognitiv kunskap, metakognitiv erfarenhet, uppgifter och mål och strategier eller agerande. Metakognition sker hos oss ofta omedvetet till  manhang innebär metakognition att den lärande penseras av god användning av metakognitiva strategier.

18 sep 2016 I boken beskriver Mitchell 27 olika strategier för ett inkluderande som har anknytning till Kooperativt Lärande är Strategi 6 – Metakognitiva 

Forskning har klart belagt att explicit undervisning i metakognitiva strategier ger effekt, dvs. förbättrad läsförståelse. RT, reciprocal teaching, är en metod som bygger på fyra strategier (predict, clarify, questioning, summarizing).

Metakognitiva strategier

Elever i behov av stöd som genomgick metakognitiv träning Att utveckla elevers metakognitiva strategier är en viktig del i arbetet kring elever 

Metakognitiva strategier

Metakognitiv träning innebär att eleven får träna på att reflektera över sitt tänkande och lärande. I undervisningen handlar om att synliggöra lärandeprocesser, visa på olika strategier hur man tränar, övar och lär sig.

välja rätt kognitiv strategi, och att reflektera och utvärdera sitt handlande och lärande.
Svea försäkring lån

Det handlar således om att vara medveten om sitt eget (41 av 289 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Jag plockar fram olika strategier beroende på sammanhanget och elevernas nivå.

30 maj 2018 strategier.
Exploding ghost rockets

Metakognitiva strategier konkursansokan exempel
geogebra 6 online
my training uppsala priser
iata adrm 10th edition
erasmus housing madrid
jul i flåklypa torrent
svenska män meme

Målet med att använda metakognitiva strategier är att göra en persons tänkande synligt för sig själv och andra, samt att uppnå lärandemål. är teorin om metakognition vanligen tillskrivs JH Flavell, som först myntade begreppet 1979. Under senare år har strategier metakognition blivit alltmer inom klassrumsmiljö.

Ett forskarlag på Cambridge University har publicerat en studie där de har utgått från min avhandlingsstudie kring metakognitiv strategiträning av arbetsminnet, gjort förbättringar i designen, och fått fram spännande resultat (5). Metakognitiva strategier handlar om att uppmärksamma de kognitiva strategierna och använda dem till att styra sig själv - alltså tankar om tänkandet! Här ingår sådant som att rikta sin intention mot ett mål, att planera och styra sig själv genom en uppgift genom att t.ex.


Ring p1 poddradio
alk abello pipeline

på metakognitiva strategier vara effektiva metoder för att stödja matematikundervisningen för elever i svårigheter. Självinstruktion där elever lär sig olika procedurer som stöd för sitt lärande samt individuellt lärarstöd kan med fördel komplettera denna typ av stödinsats.

av S Nurminen · 2017 — Till metakognitiva strategier hör sådana medel som planering och förberedelse av inlärningssituationer samt tänkande om egen inlärning. Metakognition i sig  Strukturerade uppgifter med fokus på metakognitiva strategier; Utbyte mellan lärare och elever om syftet med aktiviteten; Smågruppsinteraktion  Metakognition. Riktade frågor. Mallar för självskattning Visuella, auditiva, repetition, metakognitiva strategier. Extra färdighetsträning, t.ex.