En möjlighet finns att utföra dimensionering i Geoteknisk kategori 1 (GK1), vilket kan vara tillämpbart för småhus. Förutsättningarna för denna 

3918

Geoteknisk kategori, som beskriver komplexiteten i de geotekniska förhållandena och geokonstruktionen, väljs mellan GK1 och GK3, där GK1 är minst komplex 

Boverket • Grundläggningen dimensioneras enligt Geoteknisk kategori 1 (GK1) i Boverkets författningssamling BFS 2015:6 EKS 10. • Under byggnaden får en uppfyllnad över nuvarande markyta på maximalt 0,5 m utföras. Utanför byggnaden får markytan fyllas upp maximalt 1 … kan utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck f d sättes till 50 kPa i befintlig markyta, tryckökningen begränsas dock till 15 kPa 3 meter under nuvarande markyta på grund av sättningsrisken. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. Ändamålet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att ge ett underlag för detaljplanen inom det aktuella området samt underlag för projektering av nya geokonstruktioner i Geoteknisk Kategori 1 och 2, GK 1 och 2. Med hänsyn till avståndet mellan undersökningspunkterna kan … 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt).

  1. Korsika ost larver
  2. White arkitekter linkoping
  3. Internetbanken nordea
  4. Vårdcentralen astrakanen nybro
  5. Konsult engelska
  6. Karin bengtsson båstad
  7. Selektiv atstorning 1177
  8. Alder skoldpadda
  9. Alder skoldpadda

GK1. Myrdalen. GEOTEKNISK KATEGORI 1 (GK1). OBSERVERA ATT DEN SLÄTA SIDAN PÅ. PLASTSYLLEN SKALL VARA UPPÅT. PE-folie placeras mellan fallisolering och. 15 jun 2016 Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO Undersökningar har utförts i omfattning i geoteknisk kategori 1 (GK1). I början av projekteringen ska man ange vilka utredningar, verifieringar och kontroller som krävs för en schakt genom att ange vilken geoteknisk kategori,.

Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK2. 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 200 kPa vid grundläggning på morän. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m.

6 dec 2018 Undersökningarna är utförda i enlighet med geoteknisk kategori 1 (GK1). 6. PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION. Planområdet är 

Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen.

Geoteknisk kategori gk1

EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Vid grundläggning på friktionsjorden sättes tillåtet grundtryck f d till 120 kPa. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK2.

Geoteknisk kategori gk1

Högskolan ligger.

296603 Geoteknisk utredning, Kåbdalis ny detaljplan 6.1.1 GEOTEKNISK KATEGORI . geoteknisk kategori 1 (GK1) enligt Boverkets EKS 11. Geoteknisk kategori beskriver komplexiteten hos geokonstruktionen. GK1 får inte tillämpas för geokonstruktioner i säkerhetsklass 3. Geoteknisk kategori 2 ska   18 dec 2018 γ ).
Mtr utbildning kontakt

Eventuella.

77:6.
Jakobsbergs folkhögskola skriv

Geoteknisk kategori gk1 umgängesrätt vid gemensam vårdnad
påskmarknad spiken
ta passfoto lund
hur löser man en ekvation grafiskt
hyresavtal lokal andra hand
ready or not movie

3.1 Hantering av geoteknisk kategori 3.1.1 GK1 Verifierings- och grundkrav Stödkonstruktioner som klassificeras till GK1 ska vara så enkla att sannolikheten för stabili-tetsproblem eller ogynnsamma rörelser och omgivningspåverkan är försumbara. Kravet på geoteknisk undersökning är litet och kan i normalfallet tillgodoses med en provgrop.

Vid tyngre konstruktioner där GK1 ej kan tillämpas skall detaljerade geotekniska undersökningar genomföras för objektet. Vilken nivå på geoteknisk utredning som behövs för att bygga definieras i 3 nivåer, nämnda geotekniska kategori (GK) 1-3. - GK1 medför att en mindre utredning/geoteknisk undersökning krävs, ex provgropsgrävning. Endast enkla byggnader och enkla förhållanden faller inom GK1. Exemplevis mindre och ej Geoteknisk bärförmåga Den lasteffekt som omkringliggande geologi maximalt klarar av utan att aktuellt gränstillstånd överskrids.


Hur många människor bor det i belgien
stills sjukdom hos vuxen

2.1 Exempel på GK1 Sättningar Grundkonstruktion till byggnad med normala krav på begränsning av sättningars storlek och jämnhet. Laster Den dimensionerande lasten i brottgränstillstånd uppgår till högst 250 kN från enstaka pelare och högst 100 kN/m från vägg eller flera närliggande pelare.

6. PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION. Planområdet är  EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Vid grundläggning på friktionsjorden sättes tillåtet grundtryck fd till 120 kPa.