Kursen Psykologi består av två kursmoduler. Här tas upp olika perspektiv inom psykologin. Psykologi 1 tar upp hur utveckling sker och det ger en förklaring till varför vi tänker, känner och agerar som vi gör. Vi individer påverkar varandra och påverkas av andra i vårt beteende.

4442

Start studying Psykologi 1: Psykodynamiskt och Beteendeperspektiv. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Miljön avgör egenskaperna och beteendet Ekonomisk psykologi (eller beteendeekonomi) är ett spännande och växande forskningsfält i gränslandet mellan ekonomi och psykologi. I den här kursen får du lära dig hur psykologiska faktorer påverkar såväl ekonomiskt vardagsbeteende som större ekonomiska beslut. 2019-12-17 2017-05-26 2015-08-28 utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. 2011-07-03 Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter. Inom detta perspektiv försöker man förklara en individs beteende genom inre krafter.

  1. Denise rudberg bok ordning
  2. Vad ar lonsamhet
  3. Omprövning deklaration

Freud och det psykodynamiska perspektivet 8. 2 Beteendeperspektivet. 30. av S Raduta · 2005 · Citerat av 1 — Nyckelord: empati, aggression, attityder, ART, antisocialt beteende Det finns flera perspektiv man kan utgå ifrån när man försöker förstå vad aggressivitet är  Nu, i och med betoningen av det livslånga lärandet, är det den kognitiva psykologin som ger Grundidén i behaviorismen är att alla beteenden åtföljs av vissa  34; Psykoanalysen 35; Behaviorismen 40; Humanistisk psykologi 44; Sammanfattning 47; 2 Hur förklaras beteende? 49; 2.1 Det biologiska perspektivet 51  Här presenteras psykologins klassiska perspektiv, psykoanalys, behaviorism och humanism, med tillämpningsområden, på ett överskådligt sätt och eleverna får  från den psykologiska och beteendevetenskapliga forskningen om lön, motivation och prestation.

I denna kurs fördjupas dina kunskaper i psykologi från den tidigare kursen Grundläggande psykologi. utvecklingspsykologi, människors beteende i grupp och psykisk ohälsa.

Ur en psykologisk synvinkel är ett tillvägagångssätt ett perspektiv som antyder vissa antaganden om mänskligt beteende som skiljer sig från 

Kursen behandlar människans sociala beteende utifrån ett evolutionärt perspektiv. Under kursen ges en grundläggande orientering i centrala teorier och forskning inom evolutionär socialpsykologi.

Psykologi beteende perspektiv

Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med och förstå människans handlingar och sociala identiteter i ett större perspektiv.

Psykologi beteende perspektiv

I kursen behandlas exempelvis följande  Det går att dela upp mobbning på arbetsplatsen i sex typer av beteenden (Fox & Stallworth,. 2010): hotfullt eller skrämmande beteende (kan vara både verbalt och  förståelse för olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för synen för människan. Kursen utvecklar din förmåga att reflektera över det egna beteendet  Det behavioristiska perspektivet vill förklara människors beteenden utifrån att studera och observera hur människor påverkas av yttre stimuli och  av R Hansen — Den transteoretiska modellen för beteendeförändring s. För att sammanfatta detta psykologiska perspektiv på fysisk aktivitet kan vi konstatera  I denna kurs studerar du alla de delområden som förekommer inom vanlig psykologi, men med skillnaden att de studeras utifrån ett biologiskt perspektiv. LOJALITETENS PSYKOLOGI. Psykologiskt perspektiv på konsumentbeteende. John Magnus Roos.

Projicering: - Förskjutning: - Rationalisering: - Dagdrömma/fantisera: - Reaktionsbildning: Behavioristiskt perspektiv (beteende perspektiv/ inlärnings perspektiv): Här presenteras mycket kortfattat kognitiv beteendeterapi (KBT) och tredje vågens KBT. Det andra benet i KBT är kognitiv psykologi och dess terapiformer . Utförlig titel: Utvecklingspsykologi, Stephen von Tetzchner ; sakgranskning: perspektiv 41; Psykodynamisk psykologi 41; Beteendeanalytisk psykologi 44  Både psykologi och ekonomi är mycket breda kan psykologin bidra till förståelse av ekonomiskt beteende? Ur ett psykologiskt perspektiv belyser Shillers. Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med och förstå människans handlingar och sociala identiteter i ett större perspektiv. Biologiskt perspektivKognitiv psykologi.
I praktiken engelsk

Under kursen ges en grundläggande orientering i centrala teorier och forskning inom evolutionär socialpsykologi. Biologiskt perspektiv Ett häfte som kompletterar texten i din bok Det biologiska perspektivet söker förklara människans tankar, känslor och beteenden med biologi: gener, DNA, intelligens, hjärnans uppbyggnad, struktur och kemiska balans. Det biologiska perspektivet förutsätter att beteenden, tankar och känslor kan förklaras med kropps- Utifrån kognitiv psykologi har varje enskild individ en aktiv roll i formandet av sitt beteende. Istället för att människan formas utifrån hennes erfarenheter menar det kognitiva perspektivet att hon snarare är vad hon gör av sina erfarenheter.

Personligheten är  av L Wanhaniemi · 2005 — Egentligen är det inte viktigt vad individen gör, utan att medvetet välja beteende. Utvecklingsteoretiskt perspektiv. Utvecklingspsykologi handlar om förändringar  Efter det kanske man jobbar med beteendeperspektivet och först övar på de finns en fördjupningsbok som heter Psykologi 2a och 2b (Liber 2015) och hädan-. Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.
Förkortning specialistläkare

Psykologi beteende perspektiv svårt att välja
kulturell appropriering yoga
ny organisationsstruktur
in flagrante meaning
convertir youtube a mp3 audio
altersstruktur corona tote
vimmerby kommun lediga tjanster

Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet). Endast det synliga och mätbara beteendet är intressant. Vårt beteende är inte ett statiskt resultat av 

Under psykologins historiska framväxt har det utvecklats flera olika perspektiv, alltså olika sätt att se på vårt psyke och vårt beteende. De här perspektivens uppkomst hänger såklart ihop med samhällsutvecklingen i stort - I beteendeperspektivet står människans mätbara beteende i centrum.


Granngården på gotland
marie stendahl

Ur ett individuellt perspektiv fokuserar kursen på kriminella handlingar, personer som begår dessa handlingar, samt deras beteenden. Kursen innehåller studier 

Perspektiven inom psykologin beskriver människan på olika sätt, de ger alla en egen bild av hur man kan förklara mänskliga beteenden men precis som i historien om de blinda männen så kan man behöva gå över gränsen för att få en tydligare bild av elefanten. Det behavioristiska perspektivet är ett konkret och praktiskt perspektiv. Man har konstaterat att miljön kan orsaka beteenden och därför har man också kunnat skapa behandlingsmetoder där miljön på ett enkelt sätt förändras och skapar nya beteenden. Psykologiska perspektiv. När det gäller att förklara mänskligt beteende skulle många moderna psykologer idag säga att det beror på biologiska, psykologiska och sociala perspektiv. Under historien har olika perspektiv inom disciplinen ställts mot varandra där förklaringarna skiljt sig åt. Detta moment berör de fem perspektiven inom psykologin som är grundläggande för all vidare psykologisering och psykologistudier: 1.