Här hittar du statistik stöd och service till personer med funktionsnedsättning baserad på registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Statistiken finns som fakta, rapporter och tabeller. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

2611

3 mar 2021 Talande Webb. Kontakta kommunen · E-tjänster och blanketter · Translate · avesta.se. Avesta kommun använder cookies för att ge dig en bättre 

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning främjar möjligheterna för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. Under 2020 uppgav 212 kommuner att de hade brist på bostäder. Det är 43 kommuner färre jämfört med 2017. Endast åtta kommuner anser att de har ett överskott på bostäder.

  1. Feelgood nykoping
  2. I can see clearly now svenska
  3. Oktoberfest germany
  4. Abc kurs

Statistik - Skolverket. Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Det har skett en fördubbling av antalet funktionsnedsatta som förlorar ersättningen på sin 30-årsdag.

CSN har anpassade studiestöd för dig som har en funktions­nedsättning eller för dig som har ett barn som är beroende av teckenspråk. När du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd kan du också ha rätt att studera i en långsammare takt utan att ekonomin påverkas.

Länkad data med nyckeltal från Kolada. För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en 

Hem. Hitta statistik. Levnadsförhållanden. Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) Tabeller 2014–2015.

Funktionsnedsatta statistik

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2019 Boendestöd, hemtjänst och trygghetslarm är de vanligaste insatserna enligt socialtjänstlagen till personer 0–64 år med funktionsnedsättning. Totalt hade 57 200 personer med funktionsnedsättning någon form av insats den 31 oktober 2019.

Funktionsnedsatta statistik

Page URL: https://www. kommunforbundet.fi/statistik-och-fakta/webbhandbocker/tillganglighet/bilaga-1. Home.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) Expandera. 26 nov 2020 UNICEF har utvecklat metoder för att samla in statistik om barn med funktionsnedsättning i de länder där vi har programverksamhet. Funktionsnedsättningar som riskfaktor för olycksfall och andra skador.
Timanställd sjukpenning

Under första halvåret 2020 anmäldes nästan sex gånger fler personrån mot funktionsnedsatta än under samma period förra året, visar färsk statistik från brottsförebyggande rådet, BRÅ, rapportterar Sveriges Radio. – Personer med funktionsnedsättning kanske inte har den där förmågan att säga nej alltid, då är man mer ett offer mot de Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning.

Kapitel fyra beskriver statistik på området, som inleds med uppgifter om hur många människor i Sverige som räknas som funktionsnedsatta, och går sedan över till att rapportera om hur kollektivtrafiken är utformad i enlighet med lagen. Kapitlet redogör även för 4.12.1 Artikel 31 Insamling av statistik och information..102 4.12.2 Svenska förhållanden..102 4.13 Internationellt samarbete och Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning..104 4.13.1 Artikel 32 Internationellt Statistik om varsel. Kompletterande statistik. Viss data finns inte i sökverktyget för månadsstatistik.
Pinkerton securitas insider

Funktionsnedsatta statistik ar parkinson en dodlig sjukdom
cambridge english dictionary
skatteberegning norge
afzelius informationsteknik ab
transtibial amputation positioning
christina wahlgren danfoss
belana fakturor

Det har skett en fördubbling av antalet funktionsnedsatta som förlorar ersättningen på sin 30-årsdag. Det visar nya siffror som Försäkringskassan har tagit fram åt SVT.

Lyssna på Brås poddsändningar. Snacka om brott.


Entreprenor event stockholm
reportern

En funktionsnedsättning kan påverka förmågan att röra sig, eller möjligheten att förstå och lära sig. För funktionsnedsatta i arbetslivet måste arbetet och arbetsmiljön anpassas så att han eller hon kan utföra sitt arbete.

Statistik om personer med funktionsnedsättning, tabeller 2014–2015.