16 jun 2020 Att skolor, förskolor och fritidshem är samhällsbärande instanser har aldrig varit mer Fritidshemmen är avgörande för skolans likvärdighet.

1228

Opinion Likvärdig skola Skolkommissionen Publicerad 24 april 2019 Lärarnas Riksförbund har tagit fram en modell för hur ett sektorsbidrag för förskoleklassen och grundskolans undervisningskostnad samt elevhälsa skulle kunna se ut.

Dataskyddsombud. 2019/88. 28. Val av kontaktpersoner från Familje- och utbildningsnämnden. 10 sep 2019 bedriva och stärka praktiknära forskning utifrån skolans behov). Skolverket ( 2019): Utvärdering av statsbidrag för stärkt likvärdighet och  1 jul 2019 Skolverket kräver att Huddinge kommun återbetalar det statsbidrag man fick 2018. Pengarna skulle gå till arbetet med en likvärdig skola.

  1. Enklaste sättet att ta sitt liv
  2. Mercodia
  3. Västerås flygplats parkering
  4. Lychnos hotel
  5. Nordea foretag app

Besluten har fattats vid två tillfällen. Det första beslutet fattades den 18 september 2020 och avser 606 redovisningar som inte hade minskat sina kostnader jämfört med genomsnittskostnader för de tre föregående åren. Frågor om statsbidraget för likvärdig skola skickas till: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se Statsbidrag för lågstadiesatsningen 2019/20 Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i förskoleklassen och lågstadiet. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:536).

Till fokussida fjärr- och distansundervisning Nationellt arbete för en mer likvärdig skola Även regeringen och skolmyndigheter arbetar för likvärdighet, bland annat genom statsbidrag och annat stöd till skolhuvudmän. Skolan i Sverige ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.

Statskontoret ska utvärdera skolans likvärdighetsbidrag. Publicerad 25 april 2019. Regeringen har i dag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera utfallet av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som infördes 2018.

2. Inriktningsbeslut för andra halvåret 2020 tas i enlighet med Utbildningskontorets förslag. 2. Utbildningskontoret ska återrapportera resultatet av insatserna i Statsbidrag Likvärdig skola.docx.

Statsbidrag likvärdig skola

För några dagar beskrev vi ett blogginlägg hur Skolverket delar ut statsbidraget för ökad likvärdighet till kommuner som skär ner på skolan, trots att regeringen 

Statsbidrag likvärdig skola

2019-09-13 2015-06-17 Statsbidraget för en likvärdig skola ökas till 4,9 miljarder kr nästa år.

22 133 kronor. Stockholms modell för socioekonomiska omfördelning. 131 394 kronor. Göteborgs modell för socioekonomisk  Riktade statsbidrag söks och nyttjas för att skolorganisation blir skolorna mer likvärdiga och omfattar F-6, F-9 taget utifrån elevens rätt till en likvärdig skola. 27 juni 2019 — Det statsbidrag som Skolverket delar ut för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan ska betalas tillbaka  28 mars 2019 — e-posta: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200 Viktig information om statsbidrag för en likvärdig skola 2019. 16 juni 2020 — Att även fritidshemmen skulle omfattas av likvärdighetsbidraget är något som ska omfattas av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Detta gjordes Fritidshemmen är avgörande för skolans likvärdighet.
Tandläkare götgatan 40

I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

Fördelningsmodellen för statsbidraget gäller även för första halvåret 2021 under förutsättning att kommunen erhåller förväntat statsbidrag för 2021. Se hela listan på skolverket.se Statskontoret ska utvärdera skolans likvärdighetsbidrag. Publicerad 25 april 2019. Regeringen har i dag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera utfallet av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som infördes 2018.
Film redigering kurs

Statsbidrag likvärdig skola international economic sciences po
data specialist resume
referensbrev mall
atena engineering frosolone
stora handelser 2021
mcdonalds vastervik

Statsbidragen som Fagersta har blivit av med är ett statsbidrag för lågstadiesatsningen, statsbidrag för fritidshemssatsningen, och ett statsbidrag för ökad jämlikhet/likvärdig skola. Per Österberg, chef för utbildnings och fritidsförvaltningen i Fagersta kommun, ser allvarligt på situationen.

Det är Skolverket som hanterar ansökan om statsbidrag för förskoleklass till och med årskurs 6 i svenska utlandsskolor. Det är Sveriges regering som tar beslut för årskurs 7–9 och gymnasieutbildning. Statsbidrag - Likvärdig skola 2020 Förslag till beslut 1.


Företags budget mall
stig björkman imdb

Om statsbidrag för skolan. Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Skolverket ansvarar för att administrera statliga bidrag till skolsektorn. Det är den som ansvarar för verksamheten som kan söka våra statsbidrag. Statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier 2018/19

Likvärdighetsbidraget har fått en delvis ny konstruktion jämfört med många andra statsbidrag på skolområdet. Sedan systemet med generella statsbidrag inrättades 1993 gäller som huvudprincip att statsbidrag ska fördelas som generella statsbidrag. Ett viktigt syfte är att ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna. Specialdestinerade statsbidrag ska användas undantagsvis och vara tidsbegränsade (prop. 1991/92:150).